Toverberg
Schrijverke lr - 086
Schrijverke lr - 037
Schrijverke lr - 030
Schrijverke lr - 082
Schrijverke lr - 101

Ouderraad

De ouderraad (OR) wordt gekozen uit de oudervereniging. De belangrijkste taak van de OR is om te zorgen voor een goede relatie tussen het schoolteam en de oudervereniging. Een relatie die eraan bijdraagt dat de school goed functioneert, en de groei en de bloei van de school bevordert. Als u vragen of opmerkingen heeft over het onderwijs en de leerkrachten kunt u altijd bij de OR terecht.

De OR van ’t Schrijverke bestaat uit twee afdelingen; De Busken Huet en de Toverberg. De OR van onze locatie komt maandelijks bij elkaar, of vaker als dat nodig is. Bij de vergaderingen zijn ook altijd teamleden aanwezig om advies te geven. De onderwerpen die op de agenda staan zijn uiteenlopend. De OR organiseert samen met het team buitenschoolse activiteiten, zoals thema-avonden, schoolfeesten, Sint-Nicolaasfeest, kerstdiner, zomerfeest etc.

De OR komt een paar keer per jaar in zijn geheel bij elkaar.

U vindt hier de volgende documenten downloaden:

-       Jaarverslag 2014-2015

-       Voorstellen leden van de Ouderraad

-       Statuten Ouderraad

-       Klassenouders

-       Notulen Algemene Ledenvergadering

-       Folder Ouderraad