Toverberg
Schrijverke lr - 086
Schrijverke lr - 063
Schrijverke lr - 113
Schrijverke lr - 019
Schrijverke lr - 012

Officiële Start

Afgelopen maanden bent u in het A4 Leesplezier geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw. Als opleveringsdatum is zelfs gesproken over het koersen op een verhuizing van de school/kinderdagverblijf voor de meivakantie. Deze planning is echter verschoven. In de jaarkalender 2016-2017 die u allen in uw bezit heeft, hadden we al rekening gehouden met een eventueel later tijdstip van verhuizing. Dit betekent dat we nog iets langer op de locatie Toverberg en de locatie Schansbos zullen verblijven. Ook het bezoek aan de bouwlocatie door de leerlingen en de leerkrachten wordt nog even uitgesteld. We zullen u zoals u gewend bent op de hoogte houden van de vorderingen van de bouw van de nieuwe school. Het wordt een schitterend Kindcentrum waar de leerlingen volledig tot hun recht gaan komen dat beloven wij u. Wij kijken uit naar het moment van verhuizen.Wat een feest op 13 oktober ! Alle leerlingen werden van de locaties gehaald door een tovenaar en kregen kleurige ballonnen uitgereikt. De officiële opening van de start van de nieuwbouw die geopend werd door wethouder Isabella Vughs, de directeur van Unicoz de heer Pieter Gilden, directeur van de Drie Ballonnen Angelique Mares, leerlingen van ’t Schrijverke Samuel (oudste leerling van de school), Alicia (oudste leerling van unit 1 en Sanne (peuter van de Drie Ballonnen) en de directie van ’t Schrijverke John Vonk en Corrie Baas geopend. Er werd met een druk op de knoppen na knallende ballonnen en vuurwerk een grote banner onthuld waar een impressie van het nieuwe Schrijverkegebouw op staat. Daarna werden alle ballonnen opgelaten en zongen we het schoollied. De tovenaar vroeg daarna de aandacht want hij wilde met de kinderen een taart bakken. Dat is gelukt, maar wel een heel kleine voor zoveel leerlingen. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar om met een grote toverspreuk voor iedere leerling een stuk taart te toveren die op de locaties klaar stond. En die taart heeft heerlijk gesmaakt! ’s Middags heeft de architect van bureau LIAG de leerlingen het gebouw driedimensionaal laten zien. Wat vonden ze het leuk, vooral de glijbaan die bij de trap wordt gemaakt. Ze kunnen nu niet meer wachten om echt de nieuwbouw in te gaan. Ook ouders kregen de gelegenheid om het driedimensionale programma te bekijken. Helaas was de belangstelling vanuit de ouders/verzorgers niet groot. Maar de ouders die er waren stelden hun vragen en waren enthousiast. Ouderraad van harte bedankt voor jullie hulp, de hand- en spandiensten deze dag en ook bureau LIAG bedankt voor de presentatie.

Lees verder op de Nieuwspagina en bekijk de video

Bouwplanning

  • Start nieuwbouw september 2016
  • 13 okt’16 officiële handeling start nieuwbouw om 11.30 uur
  • Oplevering eind april 2017

 

Laatste ontwikkelingen februari 2015

Behgin deze week hebben alle omwonenden van het nieuw te bouwen schoolgebouw aan de Toverberg een brief ontvangen LEES VERDER voor de gehele brief.

In de brief wordt verwezen naar de site van de Gemeente Zoetermeer.Hier vindt u de laatste informatie.Ook kunt u u zich hier opgeven voor een nieuwsbrief van de Gemeente

Hierbij zit ook een omgevingskaart

Zoals het er op dit moment naar uitziet (onder voorbehoud) is de planning als volgt:
April 2014:          Start informatie wijk (initiatief vanuit de Gemeente) / Aanvraag wijziging bestemmingsplan
Oktober 2014:     Verhuizing van Toverberg 3-4 naar Toverberg 1-2
Oktober/november 2014: Sloop Toverberg 3-4
Najaar 2015:      Start nieuwbouw
MIdden 2016   : Oplevering nieuwbouw

Momenteel wordt hard gewerkt aan de onderwijskundige vormgeving van het nieuwe gebouw en wordt er nagedacht over de inrichting van de schoolterreinen. Hierbij betrekken we de Leerlingenraad tijdens de vergaderingen.
Zodra het Voorlopig Schetsontwerp klaar is (prognose mei), hangen wij dit in de school, zodat u het kunt zien. De interne werkgroep nieuwbouw bestaat onder andere uit een vertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad en enkele ouders die zich hiervoor hebben opgegeven.

Integraal KindCentrum Toverberg 3-4 (IKC Toverberg)

Op de locatie van de huidige basisschool ’t Schrijverke, Toverberg 3-4 komt vervangende nieuwbouw. Dit zal een IKC (integraal kindcentrum) worden waarin basisschool ’t Schrijverke, kinderopvang de Drie Ballonnen en  Meerpunt (centrum voor jeugd en gezin) worden gehuisvest.

Vanuit het kader 'ontwikkelen integrale kindcentra' uit 2012 zijn er diverse IKC's in Zoetermeer in ontwikkeling. Het IKC aan de Toverberg wordt er daar één van. Efficiënt, flexibel, toekomstgericht en vooral kindgericht is het motto van een IKC. Onderwijs en kinderopvang van 7.00 tot 19.00 uur met een gemeenschappelijke pedagogische visie.

De herinrichting van de openbare ruimte, waaronder de aanleg van Kiss and Ride-plaatsen zal in samenhang met de ontwikkelingen van het IKC plaats vinden. Zodra de bouwplanning bekend is zal de planning van de herinrichting van de openbare ruimte daar op worden afgestemd.